Badania termowizyjne w przemyśle


Badania termowizyjne są obecnie stosowane jako metoda diagnostyczna w wielu dziedzinach przemysłu. Dzieje się tak dlatego, że termowizja (inaczej termografia) daje możliwość analizy obiektów fizycznych na podstawie ich obrazu w podczerwonym paśmie promieniowania w zakresie temperatur spotykanych w warunkach codziennych.
Coraz częściej zatem ta metoda stosowana jest do diagnostyki różnego rodzaju maszyn i urządzeń np.: rozdzielni elektrycznych, szaf zasilająco-sterowniczych, silników w centrach wentylacyjnych, różnego rodzaju urządzeniach elektrycznych i elektromechanicznych.
Diagnostyka urządzeń takich jak np. rozdzielnie elektryczne może zostać przeprowadzona on-line czyli podczas ich normalnej pracy i przy standardowym obciążeniu, co oznacza, że przeprowadzenie diagnostyki tą metodą nie wiąże się z przestojem w pracy, co w przemyśle jest sprawą kluczową. Każdy zastój jest bowiem przyczyną strat dla przedsiębiorstwa.
Termowizja jest bardzo dobrą, bezpieczną i nieinwazyjną metodą okresowych badań maszyn i urządzeń w celu wykrycia ewentualnych objawów ich przegrzewania (wykrywa wszelkie anomalie i nieprawidłowości związane z emisją ciepła odbiegającą od normy). Regularne kontrole maszyn tą metodą zapobiegają awariom i uszkodzeniom; a co za tym idzie pozwalają na oszczędność czasu i środków na ich naprawę.
Badania termowizyjne Poznań zna już nie od dziś – bowiem od pewnego czasu, ta metoda jest stosowana jako jedna z najlepiej sprawdzających się metod prewencji i zapobiegania uszkodzeniom maszyn czy urządzeń, w sytuacjach gdy żadne inne metody nie są skuteczne.
Termowizja znajduje również zastosowanie w budownictwie jako niezastąpiona metoda poszukiwania wycieków z instalacji centralnego ogrzewania, czy ogrzewania podłogowego, a także stopnia zawilgocenia ścian, oraz utraty ciepła w budynkach. Dzięki kamerom termowizyjnym można w bardzo precyzyjny sposób określić ogniska korozji biologicznej, nieszczelności lub niewłaściwie wykonane izolacje budynków.
Termowizja jest doskonałą, nowoczesną metodą przeprowadzenia kontroli zarówno dla inwestorów poszukującym mieszkań, czy lokali usługowych jak również firm i przedsiębiorców dbających o płynność procesu produkcyjnego.