Badania termowizyjne czym są?


Na czym polegają badania termowizyjne urządzeń elektrycznych?
Badania termiczne paneli elektrycznych to skuteczna maszyna do analizy używanego sprzętu. Jego zadaniem jest ocena, jak przewodniki elektryczne i większość urządzeń elektromagnetycznych są porównywane z aktualną temperaturą w urządzeniu. Idealnie nadaje się do diagnostyki, pomoże znaleźć usterki, które w przypadku braku naprawy mogą stanowić zagrożenie pożarowe.

Jakie są zalety obrazowania termicznego paneli elektrycznych?
-Lokalizuje miejsca usterek i awarii,
-Stale monitoruje jakość urządzenia,
-Odnajduje połączenia, które działają w zbyt wysokich temperaturach,
-Diagnostyka może wykazać rosnący trend temperatury wskazując przy tym punkt awarii.
W miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak fabryki, w wielopiętrowe budynkach mieszkalnych, centrach handlowych, ze względów bezpieczeństwa inspekcje powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku poprzez odpowiedni i kompetentny organ. Wiele firm ubezpieczeniowych przy zakupie swoich produktów oczekuje raportu z kontroli termowizyjnej paneli elektrycznych. Protokół ten jest często wykorzystywany jako podstawa do przyznania znacznego rabatu przy negocjowaniu ceny z ubezpieczycielem.

Jak wygląda przeprowadzenie kontroli?

Ta kontrola musi być wykonana przez odpowiednio przeszkoloną i doświadczoną osobę. Instrumentem używanym do wykonywania pomiarów jest kamera termowizyjna odpowiedniej jakości. Testy przeprowadzane są bezdotykowo i w odpowiedniej odległości. W trakcie wykonywania testu specjalnie testowane są punkty prądowe, przełączniki, połączenia i transformatory. Przegląd obejmuje również format kabli zasilających, a zwłaszcza ich przerwy. Wynikiem oględzin powinien być szkic zawierający miejsce i datę badania, adres wykonawcy i klienta, a co najważniejsze zapis ze zdjęciami i opisem próby termowizyjnej instalacji systemu oraz, panelu elektrycznego.

Czy się opłaca?

Niektórzy porównują cenę badania termowizyjnego z ceną podstawowych aparatów tego typu i dochodzą do wniosku, że sprzęt lepiej kupić samemu. Zwłaszcza jeśli mają dużo budynków do sprawdzenia. Nie polecamy jednak takiego rozwiązania. Do pomiarów używamy profesjonalnego sprzętu używanego przez inżynierów i inspektorów na całym świecie. Do najbardziej podstawowych i interesujących pomiarów używa się kamery termowizyjnej za kilkaset złotych. Jednak taki odczyt nie może być podstawą do negocjacji z inwestorem czy sprzedawcą mieszkania.

Więcej fachowych informacji znajdziesz na: https://termoprofit.pl